TR | ENG
Kurumsal
ERG İnşaat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi, 1966 yılında kurulmuştur ve halen çeşitli projelerin planlama, proje, imalat, inşaat ve montajı konularında faaliyet göstermektedir.

Kuruluşundan bu yana, ERG birçok baraj, hidroelektrik santral, sulama ve kanalizasyon tesisleri, hava alanları, yollar, köprüler vb. inşaat işlerinin proje ve inşaatını başarıyla tamamlamıştır.

Temel faaliyet alanları:
 • Çeşitli endüstriyel tesisler ile altyapı yatırımları proje ve mühendislik hizmetleri
 • Baraj, havaalanı, termik santral, vb., altyapılar ile endüstriyel tesislerin tüm inşaat, imalat ve montaj işlerinin yapımı
 • Her türlü altyapı inşaatı
 • Her tür çelik yapı inşaat işlerinin planlama, projelendirme, imalat ve montaj işleri


  Kalite, İş Sağlığı, Güvenliği ve Çevre Politikası

  Her türlü alt yapı, üst yapı ve mühattitlik faaliyetlerini gerçekleştiren firmamızın taahhütlerini gerçekleştirirken benimsediği politikası;

 • Yürürlükte bulunan ilgili mevzuat, idari düzenlemeler ve yasal şartlara uymak,
 • Zamanında, doğru ve eksiksiz işin tamamlanması anlayışıyla; müşteri memnuniyetini en üst düzeyde sağlamak,
 • Faaliyetlerimiz sonucu ortaya çıkan İş Güvenliği, İşçi Sağlığı ve Çevre ile ilgili tehlikeleri ve etkilerini tespit etmek,
 • Bu etkilerin çevreye ve insana vereceği zararları ortadan kaldırmak veya en aza indirmek,
 • Oluşan atıkların meydana getirdiği kirliliği en aza indirerek kirlenmenin önüne geçecek tedbirleri almak,
 • İş, çevre kazaları ve meslek hastalıklarını engellemek amacıyla; ilgili tehlikeleri hassasiyetle izlemek ve bunları en aza indirmek için gerekli çabayı göstermek,
 • Çalışanlarımızı kalite, İş Güvenliği ve Çevre Yönetim sistemleri konusundaki eğitimlerin sürekliliğini sağlayarak , bu konulardaki bilinçlerini arttırmak ve katılımcılık ve ekip çalışmasına teşvik etmek. Bunu gerçekleştirirken Müşterilerde,tedarikçilerde ve ilgili taraflarda da bu bilincin oluşmasına katkıda bulunmak,
 • Bilinç, katılımcılık , hedef birliği ve etkin kontrollerle sistemlerin sürekli iyileştirilmesini sağlamak,
 • Gelecek nesillere doğayı unutturmayacak , sağlıkla yaşanabilecek bir çevre bırakmak amacıyla doğal kaynakları koruyarak faaliyetlerini sürdürmektir.ISO 9001:2015
Çevre Yönetim Sistemi

ISO 14001:2015
İş Sağlığı ve Güvenliği
Yönetim Sistemi

OHSAS 18001:2007
Kalite Yönetim Sistemi